fbpx

Czym jest projektowanie?

Projektowanie to rozwiązywanie problemów. Projektujemy dla ludzi, obserwujemy ich zachowania, nawyki, motywacje, to w jaki sposób korzystają z różnych rzeczy, jakie emocje nimi kierują podczas różnych czynności. Design odpowiada na potrzeby ludzi i zmieniających się okoliczności oraz warunków życia, więc designer albo zajmuje się nowym produktem, albo ulepsza ten, który już jest na rynku.

Ludzie szybko przyzwyczajają się do zaistniałej sytuacji, niewygodnej też. Im więcej danej czynności wykonują, tym bardziej uznają ją za normalną. Kupując coraz częściej jakieś produkty, przestajemy zwracać uwagę na to, co np. na początku nie było dla nas zrozumiałe, bo się do tego przyzwyczajamy. Zaczyna to być w normie. I tak jest z wieloma rzeczami. Najpierw jest opór na nowe, bo nie lubimy zmian, a potem akceptacja i uznanie za normę.

“Design is really an act of communication, which means having a deep understanding of the person with whom the designer is communicating.”

Donald A. Norman, The Design of Everyday Things

Kim jest Designer?

Designer (projektant) to osoba, która widzi potrzeby użytkowników i ulepsza to, co stało się normą, a co normą być nie musi. Szuka sposobu usprawnienia czegoś, co słabo działa. Proponuje nowe rozwiązania produktów, które są innowacyjne. Widzi niewidzialny problem, nie tylko oczywisty, i na niego reaguje. Przynajmniej powinien :)

Dobrze, jeśli umie zobaczyć i zrozumieć potrzeby drugiego człowieka. Dobrze, jeśli umie obserwować i słuchać ludzi. Obserwować ich emocje i umieć je nazwać, żeby na nie odpowiedzieć. Kolejna rzecz, to powinien mieć umiejętność patrzenia szeroko na problem, konsekwencje, możliwości. Być trochę jak dziecko. Wyobrażać sobie coś nieoczywistego oczywistym, np. latające w korkach samochody. Dzieci tak robią, dzięki temu są kreatywne, bo łatwiej odrzucić pomysł, niż go znaleźć. Otwarty, młody umysł i duch, wrażliwość, chęć poszukiwania, ciekawość i empatia to atuty dobrego projektanta.

Czy projektant musi umieć rysować?

W projektowaniu użyteczności rysunek spełnia rolę w zrozumieniu celu, idei, funkcji i nie powinien podlegać ocenie. Rysunek użyteczny i artystyczny to dwie różne rzeczy. Bo sztuka i użyteczność to przecież co innego. Moim zdaniem rysowanie to narzędzie i można się tego nauczyć.