fbpx

Szkolenie 3 dni

UX/UI Design - szkolenie podstawowe

Design jest funkcjonalny i powinien budzić pozytywne emocje. Żeby tak było powinien być i użyteczny i estetyczny.

Dla kogo?

Szkolenie dedykuję dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie produktów fizycznych i cyfrowych, które chcą uporządkować wiedzę z zakresu procesu projektowego oraz nauczyć się budować ścieżki użytkowników i myśleć projektowo.

Cel szkolenia

Jest to szeroki zakres szkolenia UX Design z elementami UI, które pozwoli uczestnikom poznać cały proces projektowy UX wraz z gruntowną wiedzą i zasadami projektowymi i aspektami społeczno-wizualnymi (UI)
Nacisk na tym szkoleniu położony jest na spójne i logiczne budowanie flow i osadzenie flow w kontekście a najważniejszymi zasadami UX Design. 

Moim celem jest przekazanie poprawnej budowy wzorców wizualnych, gdzie nadawca i odbiorca posługują się za pomocą komunikatów wizualnych. Zanim zrozumiemy najpierw widzimy. Dlatego celem szkolenia zrozumienie i nauczenie, jak projektować, żeby komunikaty wizualne wspierały a nie przeszkadzały w opracowanym wcześniej flow UX.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia i zastosowanie w praktyce
2. Główne role designu
3. Modele mentalne
4. Zasady Gestalt (Psychologia poznawcza)
5. Zbiór 10 zasad użyteczności
6. Projektowanie od zera a redesign – różnice w procesie
7. Etapy pracy nad projektem UX/UI

1. Persona i protopersona – czy warto i kiedy?
2. Badania potrzeb – czym są i jak się przygotować?
3. Propozycja wartości – jak pracujemy z wynikami badań?
4. Scenariusze do badań i testów
5. Analiza z badań i rekomendacje projektowe

1. Wzorce projektowe (visual, estetyka, kompozycja, kolory, przestrzeń etc.)
2. Wzorce projektowe (użyteczność, flow, buttony, selektory, kalendarze, tabele etc.)
3. Dobre i złe przykłady User Experience i Service Design
4. Design System
5. Szkice, makiety, prototypy
6. Projektowanie dla urządzeń mobilnych
7. Narzędzia projektanta

1. Metody badawcze (wywaidy, testy zadaniowe, korytarzowe, obserwacje naturalne, A/B, Eyetracking)
2. Audyt ekspercki
3. Dane z ocen użyteczności i sposoby zapisu
4. Analiza wyników i wyciąganie wniosków z testów

1. Zapoznanie z programem Figma
2. Budowa flow w oparciu o wypracowane scenariusze i mechanikę działania oraz funkcjonalności
3. Feedback do projektów

Organizacja szkolenia

Szkolenie prowadzę zdalnie lub w wybranym miejscu na terenie całej Polski. Ilość uczestników na szkoleniu: od 4 do 15 osób. Napisz do mnie, porozmawiamy o szczegółach i ustalimy dowolny termin. Szkolenie może się odbyć w języku angielskim.

Referencje