fbpx

Intensywne szkolenie 4 dniowe:

UI Design i projektowanie
Komunikacji Wizualnej

Komunikacja wizualna to rozmowa między nadawcą i odbiorcą za pomocą zapisu graficznego. Od poprawności tego zapisu zależy, czy przekaz będzie intuicyjny i obie strony się zrozumieją.

Magda A. Therkildsen

Dla kogo?

Szkolenie dedykuję dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie lub sprzedaż produktów fizycznych i cyfrowych. Zapraszam osoby, które będą zajmowały się opracowaniem wizualnym i chcą postawić na walory estetyczne i osoby, które chcą się dowiedzieć dlaczego coś działa albo nie działa i jak to poprawić. 

Cel szkolenia

Na tym szkoleniu nacisk położony jest na poznanie zasad komunikacji wizualnej (budowanie przestrzeni, spójności, gradacje, kolory, fonty etc.) oraz elementy interfejsów (przyciski, formularze, selektory, tabele, filtry etc.) w celu zbudowania widoków w oparciu o flow UX, żeby finalnie projekt był „łatwiejszy w obsłudze”.

Moim celem jest przekazanie poprawnej budowy wzorców wizualnych, gdzie nadawca i odbiorca posługują się za pomocą komunikatów wizualnych. Zanim zrozumiemy najpierw widzimy. Dlatego celem szkolenia zrozumienie i nauczenie, jak projektować, żeby komunikaty wizualne wspierały a nie przeszkadzały w opracowanym wcześniej flow UX.

Program szkolenia

1. Estetyka i użyteczność – 2 główne role designu
2. Proces projektowy i osadzenie w nim UI Designera 3. Zasady Gestalt (Psychologia poznawcza)
4. Modele mentalne
5. Zbiór 10 zasad użyteczności
6. Różnice między UX a UI
7. Programy do prototypowania

1. Percepcja i psychologia w Komunikacji Wizualnej
2. Typografia – najważniejsze zasady w typografii cyfrowej
3. Kolor – jak wybierać i łączyć kolory w komunikatach wizualnych?
4. Spójność – czym jest i jak ją budować?
5. Przestrzeń i kompozycja – (white space, odległości, rytm etc.)
6. Zdjęcie z tekstem – zasady

1. Nawigacja i menu
2. Przyciski – anatomia, stany i zastosowanie w praktyce
3. Formularze – jak je budować poprawnie?
4. Selektory – logika i geneza
5. Ikony – właściwości i zasady
6. Tabele
7. Filtry i sortowanie
8. Alerty – kolory, kszałty i zastosowanie
9. Wyszukiwanie główne i uzupełniające

1. Dobre i złe przykłady UI/UX
2. Design System
3. Desktop i mobile – różnice w projektowaniu
4. Modelowanie i prototypowanie
5. Dostępność – podstawy 
6. Ćwiczenia z wzorców projektowych
7. Przygotowanie makiet lub prototypów do badań użyteczności

1. Omówienie metod testowania
2. Jak prowadzić testy użyteczności na prototypach?
3. Pytania i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Szkolenie prowadzę zdalnie lub we wspólnie wybranym miejscu na terenie całej Polski. Ilość uczestników na szkoleniu: od 4 do 15 osób. Napisz do mnie, porozmawiamy o szczegółach i ustalimy dowolny termin. Szkolenie może się odbyć w języku angielskim.

Referencje