fbpx

Kurs online
Komunikacja wizualna w User Experience

To jedyny kurs z Komunikacji Wizualnej w UX, który holistycznie uczy jak użytkownik czyta komunikaty wizualne i jak dobrze projektować produkty cyfrowe, które będą intuicyjne dla odbiorcy.

Dla kogo jest ten kurs?

 1. Dla osób, które chcą projektować estetyczne produkty cyfrowe w oparciu o flow UX;
 2. Dla UX Designerów, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o 
 3. Dla front-developerów, którzy współpracują z UX/UI designerami nad wdrożeniem projektów;
 4. Dla grafików, którzy chcą projektować produkty cyfrowe;
 5. Dla osób, które interesują się projektowaniem informacji, psychologią, percepcją i odbiorem

Projektowanie wizualne
to nie tylko wygląd

Czy zastanawiałeś się, dlaczego jedne produkty są łatwe w obsłudze a inne nie? Co powoduje, że w jednej galerii handlowej znajdujesz szybko WC, a w innej biegasz i nie możesz znaleźć? Dlaczego nie widzimy wszystkiego, co jest na ekranie (lub przed nami)? W tym kursie holistycznie omawiam zasady komunikacji wizualnej, percepcji, zarówno w świecie cyfrowym jak i w 3D i uczę jak to robić dobrze.

Chcemy, żeby odbiorca widział i rozumiał

Zanim zaczniesz projektować, najpierw trzeba wiedzieć co widzi oko i jak porządkuje informacje mózg. Wszystko omawiam na przykładach z życia codziennego, które znasz, dlatego łatwo zrozumiesz. Projektowanie staje się prostsze, kiedy robimy to świadomie.

Dobre flow i gradacja elementów

Jeśli chcesz żeby odbiorca łatwo poruszał się po Twojej stronie/aplikacji, musisz dobrze posługiwać się gradacją elementów i nauczyć się właściwie układać grafiki, treści i inne elementy. Bez tego nie zrobisz intuicyjnego produktu cyfrowego.

Program kursu

 • Czym jest design?
 • Estetyka i użyteczność – główne role designu
 • Czy jest komunikacja i informacja wizualna?
 • Komunikaty wizualne w internecie i w przestrzeni publicznej
 • Psychologia UX i percepcja w komunikatach wizualnych
 • Heurystyki Nielsena (UX/UI)
 • Modele mentalne w projektowaniu UX
 • Proces projektowy i budowanie zespołu projektowego
 • Kompetencje i predyspozycje projektanta
 • Odpowiedzialność projektowa i etyka pracy
 • Gradacja i hierarchia wizualna
 • Typografia – zasady w typografii cyfrowej
 • Typografia – zasady w typografii przestrzennej
 • Kolor – znaczenie koloru
 • Kolor w internecie i w świecie fizycznym
 • Spójność – czym jest i jak ją budować?
 • Przestrzeń i kompozycja w produktach cyfrowych
 • Zdjęcie z tekstem – zasady
 • Nawigacja i menu – różne nośniki cyfrowe
 • Przyciski – anatomia i zastosowanie w praktyce
 • Formularze – zasady
 • Selektory – logika, geneza i zastosowanie
 • Ikony – właściwości i zasady
 • Tabele – właściwości i zasady
 • Filtry i sortowanie
 • Filtry i sortowanie
 • Alerty – kolory, kształty i zastosowanie
 • Teksty marketingowe vs. teksty produktowe
 • Prosty język w produktach cyfrowych
 • Spójność w pisaniu
 • Dobre i złe przykłady (z analizą)
 • Mobile, desktop, ekrany dotykowe etc. – różnice w projektowaniu
 • RWD – responsive web design
 • Design system
 • Dostępność – podstawowe zasady
 • Figma – program do projektowania i prototypowania
 • Figma – omówienie najważniejszych funkcji, które pozwolą zacząć projektować
 • Zadania domowe (min. 5 zadań – różne obszary i konteksty) + feedback w grupie FB
 • Budowanie portfolio – wskazówki