fbpx

Rozwój osobisty

Inteligencja Emocjonalna

Żeby podążać swoją drogą w zgodzie z własnym potencjałem i potrafić odróżnić dobrego wilka od złego, potrzebna jest nam inteligencja emocjonalna.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowane dla wszystkich, którzy chcą podnieść jakość swojego życia, która przekłada się na świadome zarządzanie sobą i swoimi emocjami.

Cel szkolenia

Na szkoleniu rozpoznajemy i wzmacniamy swoje naturalne zasoby zarządzania emocjami, które są często przykryte przez nie swoje przekonania, wzorce, często wyniesione z dzieciństwa, ze szkoły etc.. Nauczymy się korzystać z różnych narzędzi obejmowania siebie z troską i trzymania swoje „centrum” w sytuacjach trudnych, żeby być spokojnym i podejmować lepsze decyzje. Szkolenie ma charakter empiryczny, teoria jest tylko niewielką jego częścią. Pracujemy w kameralnych grupach. Szkolenie poprawia współpracę z innymi ludźmi, ale przede wszystkim jest pracą indywidualną. Dobrze się sprawdzi w zespołach projektowych.

Program szkolenia

1. Rodzaje i dynamika emocji
2. Psychologia poznawcza
3. Dlaczego zrozumienie emocji jest ważne, żeby być zdrowym?
4. Dlaczego nie akceptujemy niektórych emocji?
5. Jak wspierać siebie samego i kiedy najlepiej to robić?
6. W czym pomaga inteligencja emocjonalna?
7. Po czym poznać, że jesteśmy inteligentni emocjonalnie?

1. Poczucie własnej wartości
2. Pewność Siebie – czym jest zdrowa pewność?
3. Ego a otwarte serce
4. Asertywność i odwaga liderska
5. Mechanizmy motywacji i zaangażowania

1. Najpierw Ty, potem inni – wzorce i przekonania
2. Trójkąt dramatyczny Karpmana
3. Jak budować relacje?
4. Czym jest aktywne słuchanie i rozumienie?
5. Budowanie zaangażowanego zespołu

Podczas szkolenia na bieżąco wchodzimy w doświadczenia, teoria jest tylko uzupełnieniem warsztatu. Szkolenie ma rodzaj empiryczny.

Organizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. Napisz do mnie, porozmawiamy o szczegółach i ustalimy dowolny termin. Nie rekomenduję tego szkolenia w trybie zdalnym. Szkolenie odbywa się w języku polskim. 

Referencje